Presentation av Företaget


Panth-Produkter-AB har anor sedan början på 60-talet, men ombildades till Aktiebolag och har ett aktiekapital på 500 000 Kronor. Omsättningen under 1996 var c:a 17 milj. Kronor.
Företagside'n är att uppfinna, utveckla, marknadsföra och sälja egna produkter.
Tillverkningen sker helt via underleverantörer.
Vid kundanpassade produkter sker ett mycket nära samarbete med kund för att tillvarata kundens egna erfarenheter och kunskaper för att gemensamt skapa en produkt som motsvarar framtidens krav.
Kontinuerligt samarbete med forskare och Skogis ( Skogshögskolan i Dalarna,Garpenberg ) borgar för att våra produkter innehar eller att hänsyn tagits till senaste teknologi- och biologirön.

Panth-Produkters huvudsakliga inriktning är PLANTODLINGSSYSTEM och RÖJSÅGSSELAR.
I plantodlingssystemet är "Panthkassetten den odlingskassett som mest bidrog till att göra Panth-Produkter känt inför plantskolefolket. I Sverige odlades fram till 1996 1/3 av hela täckrotsbehovet i Panthkassetten.
Efterföljaren till Panthkassetten är STARPOT kassetten som till en början var en kundanpassad produkt och som utvecklades i en projektgrupp bestående bl.a. av personal från Modo Skog AB, K Saarinen OY Finland och Panth-Produkter.

Produkten har därefter modifierats med tanke på ytterformatet för att passa ytterligare plantskolor. Idag c:a 1,5 år efter framtagningen av STARPOT kassetten, har kasseter försålts som totalt motsvarar en produktion av 120 milj. skogsplantor/år.

I plantodlingssystemet ingår även kundanpassade sorterings- och förpackningsmaskiner för plantor odlade i våra kassetter.


Som referenser kan nämnas: MoDo Skog AB
AssiDomän AB
Skogis( Skogshögskolan i Dalarna,Garpenberg )


Tillbaka till Panth-Produkters hemsida