Välkommen till Panth-Produkter AB

Östhammar,Sweden

in English please!!!

O m du nu inte känner igen oss, skulle vi vilja börja med en kort presentation av vårt företag
Panth-Produkter AB.

D etta är vår senaste produkt.!

Det är en Odlingskassett som vi kallar:
STARPOT,

som nu förgyller MoDo-skogs plantskolor och inom en snar framtid även Assi-Domäns samtliga plantskolor.


STARPOT ® är utvecklad efter ett långt och nära samarbete med MoDo-skog AB.


För mer information, prover och dokumentation kan du kontakta
Marknads ansvarige: Hans Didriksson


Adress: Fabriksvägen 7 Telefon: 0173-12617
742 34 ÖSTHAMMAR Fax: 0173-21327
SWEDEN E-mail: kontakt@panth.se

webmaster : Ole Finell